Go to Top
หมวดหมู่.

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

Tag : ทั้งหมด

𝗘𝗱𝘂𝗣𝗹𝗼𝘆𝘀 𝗖𝗿𝗼𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝗱 𝗚𝗮𝗺𝗲 𝗔-𝗠𝗮𝘁𝗵 𝗞𝘂𝗺𝗸𝗼𝗺 𝗦𝘂𝗱𝗼𝗸𝘂 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 @𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗥𝗮𝗺𝗮 𝟮

2023/04/19
[ เด็กเก่งสาธิต ] ขอแสดงความยินดีกับรุ่นประถมศึกษา ได้เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3ด.ช.ภัคนันท์ ชินศักดิ์ชัย ป.5/3ด.ญ.ณัชชา ธรรมนิธา ป.6/1ในการแ...

การแข่งขันประกวดแฟชั่นโชว์วัยทีนจีนยุคใหม่ ในงาน"มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 13"

2023/04/19
只要我们能梦想的,我们就能实现。ขอเพียงแค่เราใฝ่ฝัน เราก็สามาถทำให้เป็นจริงได้[เด็กเก่งสาธิต มศว องครักษ์]ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกชพร สุชัยรัตนวิโรจน์ ม.6/4นางสาว...

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

2023/02/14
เด็กเก่งสาธิตโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ขอแสดงความยินดี…กับเด็กชายวรินธรชาติ ศรีแก้ว และ เด็กหญิงวรินรำไพ ศรีแก้วนักเรียนระดั...

Class Jumping Pony ความสูง 70-80 CM.ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้า รายการ ADISORN'S CUP 2023 ครั้งที่ 1

2023/02/14
   [เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]   ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ปัณฑ์ชนิตญ์ อินทร์อ่อน นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 6/1ได้รับรางวัล อันดับที่ 5  Class Jumping ...

Dressage Walk-Trot (Lead rein) Adisorn Cup 2013#1 Thailand Pony Championship 2023 PRE-TEST

2023/02/14
   [เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]   ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนฆพร บำรุงกิจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแ...

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565

2023/02/14
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย เทียบเมฆฆ์ ซาโม (ป.6/1)ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย ...

Nathchai Taekwando Championship #1 ที่อยุธยา ประเภท Class B ชาย อายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 45+ ในนามของยิม ทวีศิลป (ร่มโพธิ)

2023/02/14
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์] ขอแสดงความยินดีกับด.ช ยุทธศาสตร์ แก้วเกิด ป.5/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด จากการแข่งขัน ...

การแเแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ การแข่งขัน ขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ป.1 - ป.6

2023/02/14
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์] ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแเแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติการ...

การแเแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.3

2023/02/14
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์] ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปุณณดา จารุวังสันติได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม ลำดับที่ 49การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1 - ป.6

2023/02/14
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์] ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชา ธรรมนิธาและเด็กชายภคนันท์ ชินศักดิ์ชัยที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ลำดับที่ 17การแข่งขัน...

TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2022-2023

2023/02/14
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]ขอแสดงความยินดีกับด.ช สุภกิณห์ นามเขต ( ป.1/1) นักกีฬากอล์ฟสาธิต องครักษ์ ที่ได้รับรางวัล 3rd Runner up ประเภทรุ่น Class E B...

ในการเข้าร่วมการแเแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สังกัด สกอ.

2023/02/14
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแเแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สังกัด สกอ.ทั้...

นำเสนอ และเสวนา (ภาคภาษาอังกฤษ)

2023/01/17
เด็กเก่งสาธิตขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตองค์รักษ์ห้อง Med-Eng (ม.5/2) ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ และเสวนา (ภาคภาษาอังกฤษ)รอบสดในรอบสุดท้าย (จากผู้...

การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 19 (19th TUMSO)

2023/01/17
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้แทนนักเรียนสาขาวิชาเคมีของโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 19...

From Street to Star

2023/01/17
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การรังสรรค์อาหารริมทางสู่อาหารติดดาว “From Street to Star” กับเมนู “ข้าวอบไม้ไผ่สเต็กแซลมอนซอสกระเพรา” ซึ่งเป็นการนำเสนออ...

รางวัลเด็ก และเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬา และนันทนาการ จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

2023/01/17
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธวัลรัตน์ กุญชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ได้รับ...

เทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง เพชรบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 13

2023/01/09
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ณัฐพัชร์ ชินภูมิวสนะ​ ชั้น​ ป.1/2ที่เข้าร่วมแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง เพชรบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 13ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ...

ความสามารถด้านดนตรีไทย ขิม 7 หย่อง

2023/01/03
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปารณีย์ สาขะจันทร์ (ขวัญข้าว) นักเรียนระดับชั้น ป.6/2 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ที่ได้รับ รางวัล ”ชนะเลิศ” ระดับเหรียญ...

GAD THAIRAND

2023/01/03
ขอแสดงความยินดีกับด ช สุภกฤช อภิสนธิ์ที่ได้เข้าร่วมแข่งในรายการ GAD THAIRANDได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 CLASS E BOY ด้วยสกอร์ 37/43=80#เด็กเก่งส...

GAD THAIRAND

2023/01/03
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์ที่ได้เข้าร่วมแข่งในรายการ GAD THAIRANDได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คลาส B/B ด้วยสกอร์ 40/40=80#เด็กเก่ง...

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ จากโครงการสอบ ท๊อปเทสท์ เซ็นเตอร์

2023/01/03
[เด็กเก่งสาธิต]ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายทักอนันต์สิทธ เวียงคำ ม.1/4- ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ผู้สอบได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 3 ของประเทศ ในโค...

โครงสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22

2023/01/03
สาขาการวิจัยและพัฒนาการสอนการงานอาชีพเข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ครอบครัวมีส...

Couples Spot.Char.Bronze Female 7-12 years

2023/01/03
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ปภาดา แสนยายนต์ (น้องเอมี่) นักเรียนชั้น ป.2/3ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Figure Skate ในรายการ  Skate Bangkok 2022 จัดขึ้นท...

ฟุตบอลเยาวชน ถ้วยอบจ. ชลบุรี คัพ 2023 รุ่นอายุ 11 ปี

2023/01/03
เด็กชายตั้งใจ นาสะอ้าน ชั้น ป4/2ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนถ้วยอบจ. ชลบุรี คัพ 2023 รุ่นอายุ 11 ปีโดยลงเล่นในนาม สโมสรนนทบุรี ยูไนเต็ดชนะเลิศ  ...

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ "พิจิตรเกมส์" ครั้งที่ 38

2023/01/03
เด็กเก่งสาธิตขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปภาวดี  ศรีสุขสันต์  นักกีฬาเทควันโดที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้เยาวชนหญิง น้ำห...

5TH Valaya Alongkorn Music Competition2022

2022/12/26
ขอแสดงความยินดีกับวง Exponential Percussion Ensemble รางวัลความสามารถระดับเหรียญทองและคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริ...

บาสเกตบอล กระชับมิตร หลวงพระบาง ประเทศลาว รุ่น u12 5*5

2022/12/26
เด็กเก่งสาธิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.เปรมสินี สินธพเรืองชัย ป.5/1 เข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอล กระชับมิตร...

การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2022/12/26
เด็กเก่งสาธิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที...

5TH Valaya Alongkorn Music Competition2022 ประเภท String Combo อายุไม่เกิน18 ปี

2022/12/26
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีกับวง ODS Band ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทองในการประกวด 5TH Valaya Alongkorn Music Competition2022 ประเภท St...

Thailand World Music Competitions ประเภท Virtual Band Competition Modern Concert Band Division 1

2022/12/26
[ เด็กเก่งสาธิต ]วงดุริยางค์เครื่องลมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เข้าร่วมรายการแข่ง Thailand World Music Competitionsประเภท Vir...

แข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 18 Thailand National Cheerleading Championships 2022

2022/12/26
ขอ​แสดง​ความยินดี​กับ​นางสาวธวัลรัตน์ กุญชร นักเรียน​ชั้น ม.5/5คว้า​  "รางวัลชนะเลิศ" ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนาร...

TNCC 2022

2022/12/26
ด.ญ.มารินดา ร่มรื่นชำนาญกิจ ชั้น ป2/1 แข่งขันในการแข่งขัน TNCC 2022 สโมสร#GYMNASTIKABYPPCLUBการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทา...

Bangkok Christian Collage Music Competition 2022

2022/12/26
เด็กเก่งสาธิตสรุปผลรางวัลนักเรียนเอกศิลป์ดุริยางค์ที่เข้าร่วมรายการแข่งขัน Bangkok Christian Collage Music Competition 2022 ประเภทการแสดงเดียว (Sol...

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565

2022/12/26
เด็กเก่งสาธิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการ...

Princess's Cup Thailand 2022

2022/12/26
ขอแสดงความยินดีด.ญ.ปัณฑ์ชนิตญ์ อินทร์อ่อน ชั้น ป.6/1เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess's Cup Thailand 2022ได้รับรางวัล รางวัลที่ 3 รายการ Prince...

ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ ปี 66 เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย

2022/12/26
 [ เด็กเก่งสาธิต ] ขอแสดงความยินดีเด็กหญิงธัชสกรณ์ สาขะจันทร์ “น้องจ้าวนา”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ(ติด 1 ใน 10 เพื่อเข้ารอ...

บรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช 2565

2022/12/26
เด็กเก่งสาธิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ขอแสดงความยินดีด.ญ.ธัชสกรณ์ สาขะจันทร์ "จ้าวนา" ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.5/2ด.ญ.รินรดา ท...

the mum Fitness Junior golf championship2022

2022/12/26
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีด.ช.พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์นักกีฬากอล์ฟ สาธิต องครักษ์แข่งในรายการthe mum Fitness Junior golf championship2022รองชนะ...

โครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2022/12/26
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีเด็กชายทักอนันต์สิทธ เวียงคำ ม.1/4ความรู้เสริมปัญญา พัฒนาทักษะด้านวิชาการ- ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ขอ...

การแข่งขันเปิดบ้านโต้วาที ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2565 Thammasat Open House 2022

2022/12/26
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีนางสาวรณิดา ยี่ร่อสา, นางสาวปรียาภรณ์ แก้วมณี, นางสาวฑิฆัมพร ว่องพุฒิพงศ์, นายธนภัทร ตันติวัฒนวงษ์ และนายอาวิษกรณ์ ...

BANGKOK OPEN TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS 2022

2022/12/26
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีกับด.ช ยุทธศาสตร์ แก้วเกิด ป.5/1ได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด รายการBANGKOK OPEN TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS...

bangkok open international taekwondo championship 2022

2022/12/26
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีกับด.ช.ณัฐพัชร​ ชิมภูมิวสนะ​ ชั้น​ ป.1/2ได้รับรางวัลได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภท ยุวชนชาย 6 ปี รุ่น A น้ำ...

งานแข่งขันว่ายน้ำ 30th The Mall Swimming Cup 2022

2022/12/26
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพงค์พณิช สำเภาเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1เข้าร่วมกิจกรรม งานแข่งขันว่ายน้ำ 30th The Mall Swi...

การแข่งขันเทควันโด Bangkok Open International Taekwondo Championship 2022

2022/12/26
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ธนัสวรรณ อินดี ป.1/1“การแข่งขันเทควันโด Bangkok Open International Taekwondo Championship 2022”ประเภท ต่อสู้...

การแข่งขันเทควันโด Bangkok Open International Taekwondo Championship 2022

2022/12/26
 [ เด็กเก่งสาธิต ] ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.สุพิชญา อินดี ป.4/3“การแข่งขันเทควันโด Bangkok Open International Taekwondo Championship 2022”ประเภท ต่อสู...

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565

2022/12/26
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565

กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดนครสวรรค์

2022/12/26
[ เด็กเก่งสาธิต ]   ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพลอยณภัทร กรรณานุวัฒน์ที่เข้าร่วม กีฬาเทเบิลเทนนิส รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางว...

S.G.Basketball Challenge 2022 รุ่น u10 บาส 5×5

2022/12/26
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีกับด.ช.ปัณณวิชญ์ สินธพเรืองชัย ป.1/1ด.ญ.เปรมสินี สินธพเรืองชัย ป.5/1ที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน S.G.Basketball Challenge ...

เชียงราย เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ประเภทยุวชนชาย 6 ปี

2022/12/26
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีกับด.ช.ณัฐพัชร​์​ ชินภูมิวสนะ​ ชั้น​ ป.1/2ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโดรายการ "เชียงราย เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั...

ยิมนาสติกลีลา By PK GYM ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 รุ่นอายุ 9-10 ปี

2022/12/26
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีกับด.ญ. วัลย์นภัสร์ รักแหลมทอง (ชาร์มมิ่ง) ป.3/1ที่ได้รับรางวัล ทักษะร่างกายประเภทฟรีแฮนด์ เหรียญเงินทักษะร่างกายปร...

เปตองสาธิตสามัคคีโอเพ่น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทคู่หญิง

2022/12/26
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภครดา ชนะสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทคู่หญิง ก...

แข่งขันคณิตราชภัฏ ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

2022/12/14
   [ เด็กเก่งสาธิต ]   ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวนิดา พลายเวช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าสอบแข่งขันคณิตราชภัฏ ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้รับรางว...

Easy Science Experiments to do at home

2022/12/14
เด็กเก่งสาธิตขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กที่ได้รับรางวัลแข่งขันการประกวดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ Easy Science Experiments to do at hom...

13th Rangsit Swimming Championship

2022/12/14
   [ เด็กเก่งสาธิต ]   ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภคนันท์ เลื่อนชิด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1ที่ได้เข้าร่วม รายการ แข่งขันว่ายน้ำ "13th Rang...

13th Rangsit Swimming Championship

2022/12/14
   [ เด็กเก่งสาธิต ]   ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. พิชญากร ชูแก้ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1ได้เข้าร่วม รายการ แข่งขันว่ายน้ำ "13th Rangsit Swimming ...

กิจกรรม 13th Rangsit Swimming Championships

2022/12/14
 [ เด็กเก่งสาธิต ] ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพงค์พณิช สำเภาเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม 13th Rangsit Swimmi...

TRUE 5G E-Sports & Game ROV YOUNG MASTER TRUE NAKHON NAYOK เพื่อค้นหาตัวแทนสุดแกร่ง ประจำจังหวัดนครนายก

2022/10/03
ขอแสดงความยินดีกับทีม REVENGE ตัวแทนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการTRUE 5G E-Sports & Game ROV YOUNG MASTER TRUE NAKHON N...

กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ "speech contest Good Balance, Better World พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก"

2022/10/03
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรณิดา ยี่ร่อสา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานระดับอาเซียน (Top 10) เข้าร่วมกิจกรรม...

การแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง รายการ Thailand​Finswimming Championship 2022

2022/10/03
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธวัลรัตน์ กุญชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง รายการ Thailand​Fin...

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่าย 1 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

2022/10/03
เด็กเก่งสาธิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีกา...

2022/10/03
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปภาวดี ศรีสุขสันต์ ระดับชั้น ม.1/3ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน รายการแข่งขันเทควันโดLegen...

The Knights Taekwondo Cup 2022

2022/10/03
 [ เด็กเก่งสาธิต ] ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอาชว์ คงเกลี้ยง ป.4/2ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเทควันโด ประเภทพุมเซ่ สายฟ้า ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี ร...

F7 Pocari sweat2022 Champion ระดับอายุ U9

2022/10/03
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายตั้งใจ นาสะอ้าน ป.4/2ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการ F7 Pocari sweat2022 Champion ระดับอายุ U9 ได้รับร...

LEGEND TAEKONDO CHAMPIONSHIPS

2022/10/03
 [ เด็กเก่งสาธิต ] ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธนัสวรรณ อินดี ป.1/1ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด “LEGEND TAEKONDO CHAMPIONSHIPS” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ...

การแข่งขันมหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโด แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3

2022/10/03
[ เด็กเก่งสาธิต ]ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณัฐพัชร์​ ชินภูมิวสนะ​ ชั้น​ ป.1/2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) รุ่น 5-6 ปี ชาย น้ำหนักไ...

LEGEND TAEKONDO CHAMPIONSHIPS

2022/10/03
   [ เด็กเก่งสาธิต ]   ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุพิชญา อินดี ป.4/3ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด “LEGEND TAEKONDO CHAMPIONSHIPS” ได้รับรางวัลรองชนะเล...

แข่งขันบาสเกตบอล รายการ Jr.NBA 3×3 รุ่นอายุ 13 ปี

2022/09/19
   [ เด็กเก่งสาธิต ]   ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เปรมสินี สินธพเรืองชัย ป.5/1ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอล รายการ Jr.NBA 3×3 รุ่นอายุ 13 ปีในนามทีม A...

กิจกรรม “เอกัตนาฏยวิจิตร” การประกวดแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์ไทย รำเดี่ยว

2022/09/19
   [ เด็กเก่งสาธิต ]   ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐากุล เลี่ยมตระกูลพานิช ม.4/1 ฉุยฉายพราหมณ์และเด็กหญิงภูริชญา ธีรกุล ม.3/3 ฉุยฉายเบญกายที่ได้เข้...

การเเข่งขันฟุตบอลในรายการ JSSL Tournament 2022

2022/09/19
[ เด็กเก่งสาธิต ]   ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายตั้งใจ นาสะอ้าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ได้เข้าร่วมการเเข่งขันฟุตบอลในรายการ JSSL Tournament ...

แนวคิดนวัตกรรมกระบวนการ/บริการ ในโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรม ด้านสุขภาพระดับชาติ

2022/09/19
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเภทแนวคิดนวัตกร...

FDL Dressage Show ประเภท Lead Rein

2022/09/19
[ เด็กเก่งสาธิต ]   ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนฆพร บำรุงกิจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2ในการแข่งขัน FDL Dressag...

การแข่งขัน Finswimming's World Cup Round Swimming Pool 2022 ณ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565

2022/09/12
   [ เด็กเก่งสาธิต ]   ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธวัลรัตน์ กุญชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 นักกีฬาฟินสวิมมิ่ง ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย  ในนามนั...

การแข่งขันรายการ RSR fai-fah by try เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่12

2022/09/12
   [ เด็กเก่งสาธิต ]   ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายมีค่า ตันติสุนทโรดม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2ที่ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กา...

การแข่งขัน RSU fai-fah by ttb เพื่อฝัน เพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 12

2022/09/12
[เด็กเก่งสาธิตมศวองครักษ์]ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐพัชร์​ ชินภูมิวสนะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2.ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน RSU fa...

Thailand kids golf step-up tournament 2022

2022/09/12
   [ เด็กเก่งสาธิต ]   ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช สุภกิณห์ นามเขต ป.1/1ที่ได้รับรางวัล Winnerประเภทรุ่น Class F-boys ,Flight kids developmentในการแข่งข...

การแข่งขันหมากฮอสชิงแชมป์ประเทศไทย PEA OPEN ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

2022/09/01
👏🏻 🥇👏🏻 🥇 [ เด็กเก่งสาธิต ] 👏🏻 🥇👏🏻 🥇ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ฌานวิทย์ สโรชนันท์จีน ป.5/3ได้รับรางวัล นักกีฬาหมากฮอส อันดับ 13 ในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีใ...

การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง Thailand Championship #6 Pony Cat B Qualifier ความสูงระดับ 70 cm. ในรายการ HORSE GUARD OPEN 2022 (Thailand Championship Qualifier #6)

2022/09/01
👏🏻 🥇👏🏻 🥇 [ เด็กเก่งสาธิต ] 👏🏻 🥇👏🏻 🥇ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปัณฑ์ชนิตญ์ อินทร์อ่อน ป.6/1ที่ได้รับรางวัล🏅 อันดับที่ 2 การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามสิ่งกี...

การประกวดการแสดงดนตรี (Science Music Challenge) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 39

2022/09/01
👏👏ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชานันท์ นิธิวัฒน์อัครา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2เด็กหญิงกนิชญ์ภรณ์ ทิพย์ชูวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4...

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 39

2022/09/01
👏👏ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนาถลดา เปี่ยมสาขา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1นางสาวมัชฌิมาย์ มังกรไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2ได้รับรางวัลชมเช...

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรมพลศึกษา ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

2022/09/01
🏅👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 👏🏻🎉เด็กหญิงปภาวดี ศรีสุขสันต์ นักเรียนระดับชั้น ม.1/3 นักกีฬา เทควันโด แข่งขันในนาม โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ในการแข่งขันกีฬ...

การแข่งขัน FITM ROV E-Sports Competition ในงานเปิดบ้านและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

2022/09/01
🥇🥇ขอแสดงความยินดีกับทีม REVENGE🥇🥇ตัวแทนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ชนะเลิศการแข่งขัน FITM ROV E-Sports Competitionในงานเปิดบ้านและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ...

การเเข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สืบสานพระราชปณิธานพัสตราภรณ์ผ้าไทย

2022/08/16
ขอเเสดงความยินดีกับตัวเเทนนักเรียน ในการเเข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 ส...

Thai Basketball League 2022

2022/08/15
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ด.ญ.เปรมสินี สินธพเรืองชัย ป.5/1 เข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 12 ปี 3×3 Thai Basketball League 202...

กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทการแข่งขัน กอล์ฟ

2022/08/15
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกรณ์ อภิสนธิ์ ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 🥇🥇 ในรายการ มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิ...

การประกวดดนตรีไทยประเภทบรรเลงขิม โครงการประกวดดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา ”บรรเลงภิรมย์” ครั้งที่ 1

2022/08/14
🏫 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 🏫ขอแสดงความยินดี1. เด็กหญิงปารณีย์ สาขะจันทร์2. เด็กหญิงธัชสกรณ์ สาขะจันทร์" รางวัลระดับเหรียญทอ...

Thailand Championship Jumping Pony Cat B

2022/08/14
👏🏻🎉 [ เด็กเก่งสาธิต ] 👏🏻🎉โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ปัณฑ์ชนิตญ์ อินทร์อ่อน ป.6/1ได้รับรางวัล🏆 อันดับที่ 1 การแข่งขันขี่ม้า Th...

การแข่งขัน เทควันโด รุ่น ยุวชน

2022/08/14
👏🏻👏🏻 [เด็กเก่งสาธิต] 👏🏻👏🏻ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายมีค่า ตันติสุนทโรดม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการแข่งขัน เทควันโด รุ่น ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น ...

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565

2022/08/14
👏🏻👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 👏🏻👏🏻ขอแสดงความยินดีกับ นายกษิดิศ เสนาเพ็ง และนายกษิดิ์เดช เกตุทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อ...

Finswimming World Cup Phuket 2022

2022/08/14
ขอ​แสดง​ความยินดี​กับ​ นางสาวธวัลรัตน์ กุญชร นักเรียน​ชั้น ม.5/5 ที่ได้รับคัดเลือกเป็น นักกีฬาทีมชาติไทย🇹🇭 เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขัน Finswimming Wor...

การแข่งขัน เทควันโด รุ่น ยุวชน ชาย11-12 ปีชาย ในแมตช์ Anan TAEKWANDO CHAMPIONSHIP#3

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ศิรพัฒน์  กุดแถลง🥇 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชนะเลิศ เหรียญทอง 🥇 Gold Medalในรายการแข่งขัน เ...

การแข่งขันหุ่นยนต์ WRO Thailand 2022

2022/08/14
👏🏻🥇👏🏻🥇 [ เด็กเก่งสาธิต ] 👏🏻🥇👏🏻🥇ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งสาธิต องครักษ์ด.ช.เสฎฐวุฒิ รัตตกูล ม.3/1 และทีม Incomplete จาก ibot rangsitที่ได้รับรางวัล...

PRESIDENT'T CUP 2022 (THAILAND CHAMPIONSHIP QUALIFIER ROUND)

2022/08/14
👏🏻🥇👏🏻🥇 [ เด็กเก่งสาธิต ] 👏🏻🥇👏🏻🥇ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งสาธิต องครักษ์ด.ญ.ปัณฑ์ชนิตญ์ อินทร์อ่อน ป.6/1🏇 การแข่งขัน PRESIDENT'T CUP 2022 (THAILAND ...

THAITAE OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุพิชญา อินดี ป.4/3🥇 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชนะเลิศ เหรียญทอง 🥇 Gold Medalในรายการแข่งขัน THA...

CGA-CGA-CHANG PAR3 CHALLENGE 2022

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช สุภกิณห์ นามเขต (สิงห์)🥉 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ในแข่งขันกอล์ฟรายการ CGA-CGA-CHANG...

THAITAE OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธนัสวรรณ อินดี ป.1/1🥇 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชนะเลิศ เหรียญทอง 🥇 Gold Medalในรายการแข่งขัน TH...

THAITAE OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปภาวดี  ศรีสุขสันต์ 🥈 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองอันดับ1 SILVER MEDALในรายการแข่งขัน THAITAE O...

การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔๑

2022/08/14
👏👏เด็กเก่งสาธิต👏👏🏫 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ขอแสดงความยินดี 🎉🎉1. วงปี่พาทย์ไม้นวม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 🥉2. นาง...

Hua - Hin TAEKwANDO CHAMPIONSHIP 2022

2022/08/14
[เด็กเก่งสาธิต]ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ศิรพัฒน์  กุดแถลง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขัน เทควันโด รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย Hua - Hin TAEKwANDO C...

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปี พ.ศ.2565

2022/08/14
[ เด็กเก่งสาธิต ]     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปี พ.ศ.2...

Reventin Veaugris U10 Tournament​

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปริยพันธ์  ศรีสุข  ระดับชั้น ป.4/2นักฟุตบอลทีม PFA​ 🇹🇭 (Premier Football Academy) จากประเทศไ...

The Mall Swimming Cup 2022 ครั้งที่ 29

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ธวัลรัตน์ กุญชร ม.5/5🏆 ที่ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อม...

เทควันโด้ ครั้งที่ 8 ชิงชนะเลิศ

2022/08/14
การแข่งขัน เทควันโด้ ครั้งที่8        ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครนายก ด.ญ.ปภาวดี  ศรีสุขสันต์SILVER  MEDAL(เหรียญเงิน)ประเภทต่อสู้ เกราะไฟฟ้า A อายุ12...

การแข่งขันเทควันโด “ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดนครนายกครั้งที่ 8”

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธนัสวรรณ อินดี ป.1/1🥉 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง เหรียญทองแดงในรายการแข่งขันเทควันโ...

เทควันโดชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดนครนายกครั้งที่ 8

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุพิชญา อินดี ป.4/3🥈 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เหรียญเงินในรายการแข่งขันเทควันโด...

JUMPING NAKORN NAYOK 2022

2022/08/14
👏🏆🥇ด.ญ.ปัณฑ์ชนิตญ์ อินทร์อ่อน ชั้นป.6/1 🥇🏆👏ได้รับ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 🏆🏆 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 🏆🏆ในการแข่งขัน JUMPING NAKORN NAYOK 2022 (THAILAND CH...

CHONBURI SURFSKATE FESTIVAL

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิชญธิดา พลปัถพี 🥈 ที่ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากรองผู้ว่าราชการจั...

การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 10

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปัณณทัต ประชานุรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5🏅ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ🏅ในก...

TAEKWONDO AYUTTHAYA OPEN CHAMPPIONSHIP 2022

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุพิชญา อินดี ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ 🥇🥇 เหรียญทอง 🥇🥇 ในรายการแข่งขัน TAEKWONDO AYUTTHAYA OP...

RHODIA CUP รุ่น 2012

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช ปริยพันธ์ ศรีสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ได้ได้เดินทางไปร่วมเตะฟุตบอลทัวร์นาเม้นท...

กีฬาคอร์ฟบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ นาย ชัยภัทร เบ้าทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 🥇🥇 ในรายก...

TAEKWONDO AYUTTHAYA OPEN CHAMPPIONSHIP 2022

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธนัสวรรณ อินดี ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ 🥇🥇 เหรียญทอง 🥇🥇 ในรายการแข่งขัน TAEKWONDO AYUTTHAYA O...

TAEKWONDO AYUTTHAYA OPEN CHAMPPIONSHIP 2022

2022/08/14
🥇👏🏻🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻🥇👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับ  ด.ญ.ปภาวดี   ศรีสุขสันต์ ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ 🥇🥇 เหรียญทอง 🥇🥇 ในรายการแข่งขัน TAEKWONDO AYUT...

WAMSB World Championships

2022/08/14
👏🏻👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 👏🏻👏🏻วงดุริยางค์เครื่องลมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  “ODS Wind Symphony”ในการผ่านคัดเลือกรอบประเทศไทย เ...

ปทุมธานีเกมส์ กีฬาแบดมินตัน ชายเดี่ยว รุ่นยุวชน

2022/08/14
👏🏻🏅 [เด็กเก่งสาธิต] 🏅👏🏻เด็กชาย ปุลวัชร เบ้าทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี ชายเดี่ยว รุ่นยุวชน เข้าแข...

การแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2565)

2022/08/14
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปัณฑ์ชนิตญ์ อินทร์อ่อน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้รับรางวัลการแข่งข...

𝐈𝐂𝐄 𝐍𝐀𝐊𝐀 𝐅𝐈𝐆𝐔𝐑𝐄 𝐒𝐊𝐀𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟐 💫

2022/08/14
🏅👏🏻 เด็กเก่งสาธิต 👏🏻🏅โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ปภาดา แสนยายนต์ (น้องเอมี่) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 (หลักสูตรทวิ...

Thailand National Cheerleading Championships 2021​

2022/08/14
👏🏻🥇👏🏻 [เด็กเก่งสาธิต] 👏🏻🥇👏🏻นางสาวธวัลรัตน์ กุญชร นักเรียน​ชั้น ม.4/5 คว้า​ 🏆 "รางวัลชนะเลิศ" ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น...

THAILAND VIRTUAL EXHIBITION

2022/08/14
✨✨ขอแสดงความยินดีกับ✨✨🎊🎊นางสาวภูมิธิดา วิทโยภาส🎊🎊นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดคลิปวิดีโอ🎉🎉รายการ ...

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

2022/08/14
🏆🥇 [เด็กเก่งสาธิต] 🥇🏆ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ได้แก่ - เด...

การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41

2022/08/14
👏🏻🏅 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🏅👏🏻📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบชิงชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธ...

การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ออนไลน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564

2022/08/14
👏👏เด็กเก่งสาธิต👏👏🏅🏅โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ขอแสดงความยินดี …กับด.ช.วรินธรชาติ ศรีแก้ว "ตะวัน" ระดับประถมศึกษาปีที่ 5/1ด.ญ....

โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564

2022/08/14
👏👏เด็กเก่งสาธิต👏👏โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 🏅ขอแสดงความยินดี…กับ🏅นายกันตินันท์ ธาระวินิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ผ่...

FLL : First Lego League Thailand 2021/22 รุ่น Challenge

2022/08/14
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻ขอแสดงความยินดีกับด.ช. เสฎฐวุฒิ รัตตกูล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 สมาชิกในทีม The Pum Musical ได้รับรางวัล Robot Performance...

การทดสอบความรู้ วิชาภาษาไทย ประจําปีการศึกษา 2564

2022/08/14
👏🏻 🥇 [ เด็กเก่งสาธิต ] 👏🏻 🥇 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการทดสอบความรู้ วิชาภาษาไทย ประจําปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีน...

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2564

2022/08/14
👏🏻🏅 [เด็กเก่งสาธิต] 🏅👏🏻ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี ...

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 7 (TEOC7)

2022/08/14
🥇👏🏻 [ เด็กเก่งสาธิต ] 🥇👏🏻ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย 🥇ในการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไท...

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2564

2022/08/14
👏🏻🥇 ขอแสดงความยินดี 👏🏻🥇กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2564 ค่าย 1 สาขาวิชาชีววิทยา 🧬นางส...

บรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช 2564

2022/08/14
👏👏เด็กเก่งสาธิต👏👏โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ขอแสดงความยินดี🎉กับ..ด.ญ.ธัชสกรณ์ สาขะจันทร์ "จ้าวนา" ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.4/2 ...

เดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน ครั้งที่ ๔

2022/08/14
👏👏เด็กเก่งสาธิต👏👏🏅โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ขอแสดงความยินดี …กับด.ญ.ปารณีย์ สาขะจันทร์ "ขวัญข้าว" ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.5/2...

กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

2022/08/14
💯🎉👩‍🎓เด็กเก่งสาธิต🎥🎊🤟🎥📢 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวินัยนักเรียน  โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์😍📣 ประกาศผลการเเข่งขันกิจกรรมนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1...

ศรทอง พุทธศักราช2564

2022/08/14
👏🏻👏🏻👏🏻 เด็กเก่งสาธิต 👏🏻👏🏻👏🏻โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการประกวดศรทอง พุท...

การกีดกันทางการค้าผลิตภัณฑ์กะทิไทย

2022/08/14
🏅🏅 [เด็กเก่งสาธิต] 🏅🏅ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รณิดา ยี่ร่อสา, น.ส.ทัศนียาพร เขื่อนเมือง  และน.ส.ปรียาภรณ์ แก้วมณี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

กีฬาเนตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564

2022/08/14
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ น.ส.ณัฐศิญาดา โหสกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันด...

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

2022/03/10
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2564 ค่าย 1 สาขาวิชาชีววิทยา นางสาวนาถลดา...

งานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

2021/09/12
เด็กหญิงอภิสรา เหมะธุลิน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ได้มีผลงานร่วมแสดงในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิล...

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38

2021/09/06
🥇🥇🥇 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 🥇🥇🥇ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัชชา ฤกษ์เวียงนางสาวหทัยภัทร์ ดิศพงศ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัล...

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38

2021/09/06
🥇🥇🥇 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 🥇🥇🥇ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนุสรา บุญตา นางสาวกานตรัตน์ วรรธนะพงษ์ นางสาวชญาดา ดงขาว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

การประกวดนวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ในยุค New Normal โครงการจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ

2021/07/30
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดนวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ในยุค New Normal โครงการจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ ร...

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ชีววิทยา

2021/05/01
ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตินันท์ ธาระวานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ชีววิทยา) ค่า...

การมอบเกียรติบัตรกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 และมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย (ฝ่ายประถมศึกษา)

2021/04/29
การมอบเกียรติบัตรกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 และมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย (ฝ่ายประถมศึกษา)  งานสภานักเรียนและส่งเ...

โครงการยอดนักอ่านและบรรณารักษ์น้อย เด็กสาธิตยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563

2021/04/29
ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ได้รับรางวัลจากห้องสมุดในโครงการยอดนักอ่านและบรรณารักษ์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563  เด็กสาธิ...

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (TEDET)

2021/04/29
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (TEDET)

กิจกรรมเเข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO Thai 2020

2021/04/29
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเเข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO Thai 2020 ดังนี้1. ด.ญ. ฐิตารีย์   ศิริช...

การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

2021/04/29
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปัณณทัต ประชานุรักษ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท...

เด็กดีและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

2021/04/29
เด็กชายพัฒน์ธนัฐ  ศิลปวิจารณ์ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2564

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา

2021/02/12
นายกันตินันท์ ธาระวานิชนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา ปีการศึกษ...

CDD Young Designre Contest

2021/01/07
ขอแสดงความยินดีกับนายพัศวุฒิ  รังสิวัฒนศักดิ์ ชั้น ม.6/3ผู้ออกแบบชุดได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด CDD Young Designre Contest(ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม...

Thailand World Music Championship 2020 (ออนไลน์)

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับวง “Ods Wind Symphony” ในรายการแข่งขัน Thailand World Music Championship 2020 (ออนไลน์) ซึ่งเป็นปีแรกที่ส่งเข้าประกวดในรายการนี้ไ...

3th Valaya Alongkorn Music Compettion 2020

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับวง ODS Band ได้รับรางวัลความสามารถ “เหรียญเงิน”การประกวดวงดนตรีสากลประเภทสตริงคอมโบ้ อายุไม่เกิน 18 ปี ในงานประกวด 3th Valaya Alo...

เหรียญทอง บางแสนเจ้าลมกรด

2021/01/06
นักกรีฑา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  คว้าเหรียญทองได้สำเร็จเด็กชายจตุพร จอนเจือ (เจน)ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ (1)การแข่งขัน...

THAI-DENMARK ONE DAY TOUR 2020

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสุภกรณ์ อภิสนธิ์ ม.2/2ได้รับรางวัลที่ 1 ร่วมระยะการเเข่งขัน 6910 ตีสกอร์รวม 38-37 75 +4  par 71 ในรายการ THAI-DENMARK ONE ...

The 16th Thailand National Cheer Leading Championships 2020

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธวัลรัตน์ กุญชร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ได้เข้าทำการแข่งขันในรายการ The 16th Thailand National Cheer Leading Champio...

The Paseo Park Taekwondo Championship 2020

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายยุทธศาสตร์ แก้วเกิดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/2ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้

Thailand Kids Golf Championship 2020 - 2021

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. นีรธรรม​ อ่อนอินThe 1st Runner up - Class Boys 11Thailand Kids Golf Championship 2020 - 2021, 3rd Match12-13 ธันวาคม 2020ณ ...

ชนะเลิศการประกวดชุดผ้าไทย ในงาน OTOP CITY

2021/01/06
รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดผ้าไทย โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และรับมอบโล่รางวัลจากอธิบดีกรม...

ด.ช.ปริยพันธ์ ศรีสุข น้องปัน ชั้น ป.2/2

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปริยพันธ์ ศรีสุข น้องปัน ชั้น ป.2/21.ได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขัน Milo Futsal 20202.ชนะเลิศ อันดับ 1 รายการชิงถ้...

BMAT (Biomedical Admission Test)

2021/01/06
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรดรณ์ สีละมาด ที่ได้ผลคะแนนสอบ BMAT (Biomedical Admission Test) 12.4 คะแนน

BBTech Speech Contest 2020

2021/01/06
[PRACTICE MAKES PERFECT]นางสาวภูฟ้า เกตุสมบูรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ BBTech Speech Contest 20...

Thailand Kids Golf Championship 2020 - 2021

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.นีรธรรม อ่อนอินได้รับรางวัล1st Runner Up Class Boys 11Thailand Kids Golf Championship 2020 - 2021, 2nd Matchณ สนาม​ Royal​ H...