Go to Top
หมวดหมู่.

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

Tag : ทั้งหมด

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

2022/03/10
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2564 ค่าย 1 สาขาวิชาชีววิทยา นางสาวนาถลดา...

งานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

2021/09/12
เด็กหญิงอภิสรา เหมะธุลิน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6ได้มีผลงานร่วมแสดงในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิล...

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38

2021/09/06
🥇🥇🥇 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 🥇🥇🥇ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัชชา ฤกษ์เวียงนางสาวหทัยภัทร์ ดิศพงศ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัล...

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38

2021/09/06
🥇🥇🥇 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 🥇🥇🥇ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนุสรา บุญตา นางสาวกานตรัตน์ วรรธนะพงษ์ นางสาวชญาดา ดงขาว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

การประกวดนวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ในยุค New Normal โครงการจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ

2021/07/30
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดนวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ในยุค New Normal โครงการจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ ร...

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ชีววิทยา

2021/05/01
ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตินันท์ ธาระวานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ชีววิทยา) ค่า...

การมอบเกียรติบัตรกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 และมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย (ฝ่ายประถมศึกษา)

2021/04/29
การมอบเกียรติบัตรกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 และมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย (ฝ่ายประถมศึกษา)  งานสภานักเรียนและส่งเ...

โครงการยอดนักอ่านและบรรณารักษ์น้อย เด็กสาธิตยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563

2021/04/29
ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ได้รับรางวัลจากห้องสมุดในโครงการยอดนักอ่านและบรรณารักษ์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563  เด็กสาธิ...

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (TEDET)

2021/04/29
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (TEDET)

กิจกรรมเเข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO Thai 2020

2021/04/29
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเเข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO Thai 2020 ดังนี้1. ด.ญ. ฐิตารีย์   ศิริช...

การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

2021/04/29
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปัณณทัต ประชานุรักษ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท...

เด็กดีและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

2021/04/29
เด็กชายพัฒน์ธนัฐ  ศิลปวิจารณ์ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2564

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา

2021/02/12
นายกันตินันท์ ธาระวานิชนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา ปีการศึกษ...

CDD Young Designre Contest

2021/01/07
ขอแสดงความยินดีกับนายพัศวุฒิ  รังสิวัฒนศักดิ์ ชั้น ม.6/3ผู้ออกแบบชุดได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด CDD Young Designre Contest(ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม...

Thailand World Music Championship 2020 (ออนไลน์)

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับวง “Ods Wind Symphony” ในรายการแข่งขัน Thailand World Music Championship 2020 (ออนไลน์) ซึ่งเป็นปีแรกที่ส่งเข้าประกวดในรายการนี้ไ...

3th Valaya Alongkorn Music Compettion 2020

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับวง ODS Band ได้รับรางวัลความสามารถ “เหรียญเงิน”การประกวดวงดนตรีสากลประเภทสตริงคอมโบ้ อายุไม่เกิน 18 ปี ในงานประกวด 3th Valaya Alo...

เหรียญทอง บางแสนเจ้าลมกรด

2021/01/06
นักกรีฑา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  คว้าเหรียญทองได้สำเร็จเด็กชายจตุพร จอนเจือ (เจน)ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ (1)การแข่งขัน...

THAI-DENMARK ONE DAY TOUR 2020

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสุภกรณ์ อภิสนธิ์ ม.2/2ได้รับรางวัลที่ 1 ร่วมระยะการเเข่งขัน 6910 ตีสกอร์รวม 38-37 75 +4  par 71 ในรายการ THAI-DENMARK ONE ...

The 16th Thailand National Cheer Leading Championships 2020

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธวัลรัตน์ กุญชร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ได้เข้าทำการแข่งขันในรายการ The 16th Thailand National Cheer Leading Champio...

The Paseo Park Taekwondo Championship 2020

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายยุทธศาสตร์ แก้วเกิดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/2ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้

Thailand Kids Golf Championship 2020 - 2021

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. นีรธรรม​ อ่อนอินThe 1st Runner up - Class Boys 11Thailand Kids Golf Championship 2020 - 2021, 3rd Match12-13 ธันวาคม 2020ณ ...

ชนะเลิศการประกวดชุดผ้าไทย ในงาน OTOP CITY

2021/01/06
รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดผ้าไทย โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และรับมอบโล่รางวัลจากอธิบดีกรม...

ด.ช.ปริยพันธ์ ศรีสุข น้องปัน ชั้น ป.2/2

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปริยพันธ์ ศรีสุข น้องปัน ชั้น ป.2/21.ได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขัน Milo Futsal 20202.ชนะเลิศ อันดับ 1 รายการชิงถ้...

BMAT (Biomedical Admission Test)

2021/01/06
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรดรณ์ สีละมาด ที่ได้ผลคะแนนสอบ BMAT (Biomedical Admission Test) 12.4 คะแนน

BBTech Speech Contest 2020

2021/01/06
[PRACTICE MAKES PERFECT]นางสาวภูฟ้า เกตุสมบูรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ BBTech Speech Contest 20...

Thailand Kids Golf Championship 2020 - 2021

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.นีรธรรม อ่อนอินได้รับรางวัล1st Runner Up Class Boys 11Thailand Kids Golf Championship 2020 - 2021, 2nd Matchณ สนาม​ Royal​ H...