Go to Top

การแข่งขันประกวดแฟชั่นโชว์วัยทีนจีนยุคใหม่ ในงาน"มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 13"

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2023/04/19
-20230419093620
只要我们能梦想的,我们就能实现。
ขอเพียงแค่เราใฝ่ฝัน เราก็สามาถทำให้เป็นจริงได้
[เด็กเก่งสาธิต มศว องครักษ์]
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวกชพร สุชัยรัตนวิโรจน์ ม.6/4
นางสาวณิชาลฎา สุริยธนธร  ม.6/4
ได้รับ "รางวัลชมเชย" ในการแข่งขันประกวดแฟชั่นโชว์วัยทีนจีนยุคใหม่
ในงาน"มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 13" 
ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 
อาจารย์ผู้ดูแลนักเรียน :อาจารย์สุปรีชา จันทร์แก้ว