Go to Top

𝗘𝗱𝘂𝗣𝗹𝗼𝘆𝘀 𝗖𝗿𝗼𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝗱 𝗚𝗮𝗺𝗲 𝗔-𝗠𝗮𝘁𝗵 𝗞𝘂𝗺𝗸𝗼𝗺 𝗦𝘂𝗱𝗼𝗸𝘂 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 @𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗥𝗮𝗺𝗮 𝟮

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2023/04/19
-20230419101306
[ เด็กเก่งสาธิต ]
ขอแสดงความยินดีกับรุ่นประถมศึกษา ได้เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
ด.ช.ภัคนันท์ ชินศักดิ์ชัย ป.5/3
ด.ญ.ณัชชา ธรรมนิธา ป.6/1
ในการแข่งขัน 𝗘𝗱𝘂𝗣𝗹𝗼𝘆𝘀 𝗖𝗿𝗼𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝗱 𝗚𝗮𝗺𝗲 𝗔-𝗠𝗮𝘁𝗵 𝗞𝘂𝗺𝗸𝗼𝗺 𝗦𝘂𝗱𝗼𝗸𝘂 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 @𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗥𝗮𝗺𝗮 𝟮
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2
#เด็กเก่งสาธิต #ODS