Go to Top
หมวดหมู่.

ข่าวประกาศ

Tag : ทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และอาจารย์สาธิต (ภาษาจีน) (ภาษาญี่ปุ่น)

2023/05/12
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (สอนวิชาภาษาจีน) จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสิทธิ์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

2023/05/02
การรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ม.4 ปีการศึกษา 2566

2023/01/18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศปฏิบัติดังนี้1. รายงานตัว วันอาทิ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ม.1 ปีการศึกษา 2566

2023/01/18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศปฏิบัติดังนี้1. รายงานตัว วันอาทิ...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล

2023/01/18
ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐาน Pre-test ประจำปี 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

2022/12/23
ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐาน Pre-test ประจำปี 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เฉพาะลำดับที...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบโครงการ ทดสอบพื้นฐานความรู้ผู้เรียน (Pre-test) ประจำปี 2566

2022/11/25
76136.jpg 74.98 KBลิ้งค์พิมพ์บัตรประจำตัวสอบQR รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบโครงการQR รายชื่อผู้มีสิทธิ์

รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร Pretest 2566

2022/10/04
เปิดรับสมัครแล้ว โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน (Pre-test) ประจำปี 2566เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565สมัครได...

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานช่าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำแหน่ง พนักงานบริการ (คนครัว)

2022/07/21
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานช่าง) 1 อัตราตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย              1 อัตราตำแหน่ง พนักงานบริการ (คนครัว)     ...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ)

2022/06/30
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ)

2022/06/02
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานช่าง) 1 อัตราตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย              1 อัตราตำแหน่ง พนักงานบริการ (คนครัว)     ...

โครงการเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพ (ภาคฤดูร้อน) ประจำปี 2565

2022/03/18
เพิ่มศักยภาพวิชาการ : สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนต่าง ๆ ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  สนุกสนานกับกิจกร...

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

2021/12/13
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภายใต้การกำกับของสถาบันวิจัย ...

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายงานตัว ปีการศึกษา 2565

2022/02/17
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายงานตัว ปีการศึกษา 2565_page-0001.jpg 604.04 KB

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 8)

2022/02/09
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส.png 2.37 MB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 และ เอกสารประกอบการรายงานตัว

2022/02/05
Asset 4.png 21.5 KBเอกสารรายงานตัว ระดับชั้นเด็กเล็ก 1  (หลักสูตรปกติ )เอกสารรายงานตัว ระดับชั้นเด็กเล็ก 3  (หลักสูตรปกติ )เอกสารรายงานตัว ระดับชั้...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปี การศึกษา 2565 (นักเรียนทุนความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2565

2022/01/13
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครองประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปี การศึกษา 2565 (นัก...

แนวทางการรับเงิน

2022/01/04
💵💵 แนวทางการรับเงิน 💵💵    1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2564    2.ทุนการศึกษาสนับสนุนนักเร...

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

2021/12/13
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภายใต้การกำกับของสถาบันวิจัย พัฒนา และ...

อัพเดท!! ประมวลรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

2021/10/17
ประมวลรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564หลักสูตรปกติ                                             หลักสูตรทวิภาษาเด็กเล็ก 1                               ...

ประกาศรายชื่อนักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีน Pfizer

2021/09/28
spah.jpg 388.14 KBป.6 แก้ไข.jpg 562.42 KBม.1.jpg 833.69 KBม.2.jpg 880.49 KBม.3.jpg 974.54 KBม.4.jpg 1017.38 KBม.5.jpg 875.49 KBม.6.jpg 706.56 KB

แบบบันทึกข้อมูลการบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

2021/08/01
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ม.1/1 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n7w9NX_a9b0TkiH_Gc2snNAkEmVP200LrPLRlRcIm1Y/edit?usp=sharingม.1/2 : https...

แบบบันทึกข้อมูลการบ้าน ระดับชั้นเด็กเล็ก และ ประถมศึกษา

2021/08/01
ระดับชั้นปฐมวัยเด็กเล็ก.1 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s71_9z0par0HNrUK1V2xjzmNIDbFdPJYG8hLa_aprCs/edit?usp=sharingเด็กเล็ก.2 : https:...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา

2021/07/12
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา ดังนี้1. ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (สาขาปฐมวัย) 2 อัตรา2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ...

รับสิทธิ์สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

2021/07/05
                                                                                                                                    หมดเขตการส่งเอก...

อัพเดท!! ประมวลรายวิชาประจำปีการศึกษา 2564

2021/06/22
ประมวลรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564หลักสูตรปกติ                                             หลักสูตรทวิภาษาเด็กเล็ก 1                               ...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 และ สำรอง

2021/04/07
kin 2.jpg 2.12 MBประกาศจากโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 (สำรอง).jpg 220.59 KB

โครงการเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพ (ภาคฤดูร้อน) ประจำปี 2564

2021/03/31
ใบสมัครSummer 2564_Page_1.jpg 374.61 KBใบสมัครSummer 2564_Page_2.jpg 321.87 KBใบสมัครSummer 2564_Page_3.jpg 102.53 KB

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 2 อัตรา

2021/03/23
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 2 อัตรา ดังนี้1. ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (สาขาปฐมวัย) 1 อัตรา2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รั...

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 ประจำปีการศึกษา 2564

2021/03/22
ประกาศ เด็กเล็ก 1_Page_1.jpg 317.61 KBประกาศ เด็กเล็ก 1_Page_2.jpg 343.11 KBประกาศ เด็กเล็ก 1_Page_3.jpg 385.96 KBประกาศ เด็กเล็ก 1_Page_4.jpg 255....

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ประจำปีการศึกษา 2564

2021/03/22
ประกาศ เด็กเล็ก 2_Page_1.jpg 320.99 KBประกาศ เด็กเล็ก 2_Page_2.jpg 345.54 KBประกาศ เด็กเล็ก 2_Page_3.jpg 388.11 KBประกาศ เด็กเล็ก 2_Page_4.jpg 261....

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2)

2021/03/02
รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธย1_Page_1.jpg 201.16 KBรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธย1_Page_2.jpg 268.93 KB

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2)

2021/02/21
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภายใต้การกำกับของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์เป...

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

2021/01/10
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภายใต้การกำกับของสถาบันวิจัย พัฒนา และ สาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์เ...

[ข่าวประกาศ] ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ต่อ)

2021/01/03
ประกาศโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 64-1.jpg 310.84 KBประกาศโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 64-2.jpg 90.07 KB

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา

2020/12/22
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา ดังนี้1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา3. ...

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต

2020/12/08
    ตามประกาศสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ฉบับลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ...

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบวัดความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563

2020/10/02
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ >>  https://sml63m3.ipst.ac.th/IPST/Applicationหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ >>  https://sml63m3....

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ปรับปรุง 05/11/63

2020/09/01
(ปรับ)...ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ...(ณ 5 พ.ย.63)_Page_1.jpg 343.22 KB(ปรับ)...ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ...(ณ 5 พ.ย.63)_Page_2.jpg 161....

ประมวลรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020/08/06
คลิ๊กที่ลิงค์ >>>  http://erdi.swu.ac.th/web/Course-Syllabus หรือเข้าโดยตรงที่เมนู >> ร.ร. สาธิต มศว องครักษ์ >> ฝ่ายวิชาการ &...

ทดลองโฮมรูมออนไลน์

2020/06/09
7BFD34CA-7A6A-46F7-BC85-39009C521E5A.jpeg 195.08 KBรู้นะว่า คิดถึงกันอยู่ ........การทดลองโฮมรูมออนไลน์วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  เวลา 9.00 -10.00...