Go to Top

PRE ORDER - CHEER ODS 2023

ข่าวประกาศ

2023/09/19
-20230919100944
[  ]
รับ PRE-ORDER แล้ววันนี้ !
ร่วมส่งกำลังใจ ใส่เสื้อ CHEER ODS 2023!!
ให้กับนักกีฬาโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
ที่ร่วมเข้าแข่งขันในสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ราคา 350 บาท 
พิเศษ !!! โปรโมชั่น เฉพาะช่วง PRE-ORDER 
ราคา 300 บาท เท่านั้น !
รายได้จากการขายเสื้อสมทบทุนเพื่อใช้ในโครงการกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
สั่งจองเสื้อเชียร์ สาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ได้ที่
https://forms.gle/nN1XtkNCVxtt2UDY9

380427987_775343721059702_6770754854330218687_n.jpg 214.23 KB