Go to Top

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ)

ข่าวประกาศ

2022/06/02
-20220602154942
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานช่าง) 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย              1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (คนครัว)                      1 อัตรา