Go to Top

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา

ข่าวประกาศ

2021/07/12
recruit
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (สาขาปฐมวัย) 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ดูแลเด็กเล็ก) 3 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา