Go to Top

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวประกาศ

2023/11/20
-20231120103610
[ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ]
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
 ผู้ให้ความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : https://erdi.demy.app/page_registers?id=ee46bd12-1dce-4d83-aa9b-9027f07fce24
หรือสามารถสมัครทันทีได้ที่ : https://erdi.demy.app/page_registers/new?registrationform_id=ee46bd12-1dce-4d83-aa9b-9027f07fce24 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Fan Page โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ หรือโทร วิชาการฝ่ายประถม : 063-9454758 วิชาการฝ่ายมัธยม : 083-2634653

#ODS #PRODS #สาธิต #สาธิตมศว #สาธิตมศวองครักษ์ #รับสมัครนักเรียน #รับสมัครนักเรียนใหม่ #รับสมัครนักเรียน2567