Go to Top

ให้กำลังใจนักกีฬาผู้ฝึกซ้อม

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2023/10/26
-20231026135933
[ ให้กำลังใจนักกีฬาผู้ฝึกซ้อม ]
อ.ดร.นวทรัพย์ พิชัยสามารถ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ และคุณเสาวณี วิเลปะนะ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และกรรมการสมาคมฯ ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาผู้ฝึกซ้อม ณ สนามฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" รวมทั้งมอบอาหารสนับสนุนให้กับนักกีฬาทุกชนิดกีฬา
ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2566
ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์