Go to Top

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ครั้งที่ 3/2566

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2023/09/18
-20230918090431
ผู้บริหารสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา และคณาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ครั้งที่ 3/2566
.
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
#กีฬาสาธิต
#ODS