Go to Top

บันทึกของยิ้มหวาน

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2023/09/18
-20230918083944
[ สายศิลป์ ครั้งที่ 5 "บันทึกของยิ้มหวาน" ]
ภาพบรรยากาศบันทึกของยิ้มหวาน THE MUSICAL 
กับการกำกับการแสดงของอาจารย์ และนักเรียนถ่ายทอดความสนุกสดใสโดยเด็กๆ และบุคลากรโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 
ในวันศิลป์พีระศรี วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
โดยสาขาวิจัย และพัฒนาการสอนศิลปะ
เนื้อเรื่องจากสมุดบันทึกเล่มเล็กๆ ของยิ้มหวาน ที่นำไปสู่เหตุการณ์แห่งความสุขในวัยเด็ก โดยเรียงร้อยเรื่องราวกับบทเพลงน่าฟังในอดีต