Go to Top

นักเรียนแผนการเรียน Med-Eng แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียน Kyuyo Senior High School

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/11/19
-20211119151037
นักเรียนแผนการเรียน Med-Eng แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียน Kyuyo Senior High School และทำความรู้จักกับนักเรียน เพื่อไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปครับ